Persberichten

AA
Toespraak Franse premier opent nieuwe perspectieven voor Tobintaks - Staes legt druk op Geysels en Janssens
Europarlementslid Bart Staes vraagt de paars-groene regering zich zo snel mogelijk achter het standpunt te scharen van de Franse premier Lionel Jospin over een taks op speculatieve kapitaalbewegingen. SP en Agalev moeten daarbij het voortouw nemen. Samen met hun zusterpartijen in de andere Europese regeringen dienen ze druk uit te oefenen zodat de Unie zich politiek engageert voor de invoering van de zogenaamde Tobintaks. Indien alle groene en sociaal-democratische regeringspartijen de handen in mekaar slaan kan een belangrijke doorbraak worden gerealiseerd. In EU-zwaargewicht Duitsland vormen de SPD en die Grünen de regering. In de Belgische regering zijn vier van de zes coalitiepartners (Agalev, Ecolo, PS en SP) voorstander van de Tobintaks. Zij moeten in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap ervoor zorgen dat de Europese financieministers zich tijdens hun septemberbijeenkomst in Liège onomwonden uitspreken voor de Tobintaks. "De invoering van de Tobintaks is vooral afhankelijk van de politieke wil bij de EU-lidstaten," zo beklemtoont Staes. "De politici moeten ingaan tegen de bureaucraten van de Europese Commissie en de Wereldhandelsorganisatie die zich verzetten tegen de idee om kapitaalbewegingen op dezelfde manier te behandelen als inkomsten uit arbeid. De latere Nobelprijswinnaar economie James Tobin opperde in 1972 de eerste maal het idee voor een belasting op kapitaalbewegingen. Hij deed dit voorstel vanuit de vaststelling dat de aanzwellende kapitaalbewegingen op internationaal niveau steeds meer de beleidsruimte inperken van de monetaire overheden in de industrielanden. Later werd daar de dimensie van steun aan de ontwikkelingslanden aan toegevoegd. In België werden recent nog twee resoluties goedgekeurd in Senaat en Kamer ter studie en introductie van de taks. Minister Reynders beloofde toen uitdrukkelijk het punt te agenderen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. De alliantie VU&ID heeft zich steeds uitgesproken voor de Spahn-variant van de Tobintaks. Deze variant heeft tot doel destabiliserende speculatieve bewegingen in te dijken. De academische wereld beschouwt de Spahnvariant als een haalbare en realistische manier om speculatieve kapitaalbewegingen te belasten.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?