Persberichten

AA
Stemgedrag Vlaams Blok & VLD negatief voor positie van het Nederlands in het Europees Parlement
Werkt stemmachine Vanhecke nog steeds niet naar behoren? Stemgedrag Vlaams Blok & VLD negatief voor positie van het Nederlands in het Europees Parlement (Brussel - 19/06/02) "Ik wilde dit amendement vanzelfsprekend goedkeuren, en heb dat ook gedaan. Er was echter een probleem met mijn stemmachine: ik heb dit onmiddellijk opgemerkt, en heb al even onmiddellijk het voorzitterschap van het Europees Parlement hiervan op de hoogte gebracht. In de notulen van de plenaire vergadering staat uitdrukkelijk vermeld dat ik voor het amendement heb gestemd. Europarlementslid Staes van Spirit maakt nu echter van dit probleem met de stemmachine misbruik om te beweren dat ik tegen de mogelijkheid van een 'Vlaams nationaal elftal' zou gestemd hebben. Dit is zonder meer onwaar, en deze handelswijze om een collega door het slijk te halen is beneden alle peil," aldus VB-voorzitter Frank Vanhecke in een mededeling van 11 april 2002. Tenzij Vanhecke het verschil tussen rechts en links niet meer kent of tenzij hij blindelings vertrouwt op de stemlijsten van zijn geestesgenoten (met daarbij o.m. de staatsnationalistist Le Pen) heeft het er alle schijn van dat zijn stemmachine, ruim twee maanden na de bewuste stemming, nog steeds dienst weigert. Van de mogelijkheid om zijn stem eventueel alsnog persoonlijk te laten veranderen heeft de VB-voorzitter tot op heden ook al geen gebruik gemaakt. Dit keer ging het om een stemming van 12 juni jl. over de rapporten Corbett. Deze waren bijzonder nadelig voor de kleinere fracties. De rapporten behandelden een herziening van het reglement van het EP. Ze waren dus ook van groot belang voor het Vlaams Blok dat zich op de VB-website beklaagt over de 'weinig democratische assemblee van Straatsburg'. Daar er voor reglementswijzigingen een bijzondere meerderheid geldt, kon één stem bovendien het verschil maken. Vanhecke, die zich in goed gezelschap bevond van politieke vrienden als de Noord-Ierse dominee Ian Paisley en Jean-Marie Le Pen, stemde tégen amendement 157. Dat was mede ingediend door de fractie Groenen/Europese Vrije Alliantie, waarvan Staes deel uitmaakt. Het werd ingediend omdat rapporteur Corbett het niet nodig vond om vertolking te voorzien in alle officiële talen. Het amendement voorzag niet alleen in het recht van de individuele leden om het EP toe te spreken in 'de officiële taal van hun keuze', maar ook de gelijktijdige vertolking ervan 'in elk van de andere officiële talen'. Door tégen dit amendement te stemmen liet Vanhecke m.a.w. de mogelijkheid open dat het Bureau van het Europees Parlement zou kunnen beslissen niet langer te tolken in het Nederlands of in een andere, 'kleine' Europese taal. De gevolgen daarvan voor onder meer Vlaanderen laten zich raden. Stemde Vanhecke tegen, zijn partijgenoot en mentor Karel Dillen stemde gewoon niet. Sinds januari 2000 is die tijdens een EP-zitting in Straatsburg - waar het parlement stemt en de macht die het heeft kan gebruiken - officieel alleen nog aanwezig geweest op 14 november 2000. Het maakt dat het VB de enige twee stemmen die het Vlaanderen kon geven, gewoon heeft verkwanseld. Niet alleen het VB liet steken vallen: ook de quasi-voltallige fractie van de liberalen stemde tegen. Onder hen de Vlaamse Liberalen en Democraten Beysen en Sterckx. Willy De Clercq liet geen stem optekenen. Een en ander maakt dat de regionalisten, de groenen, de socialisten en de christen-democraten tenminste de Vlaamse eer hebben gered. Vanhecke, van zijn kant, besloot zijn mededeling van 11 april jl. als volgt: "Ik neem aan dat de heer Staes tegen de Vlaams Blok-voorzitter alle middelen goed vindt, maar de waarheid heeft haar rechten. Of niet soms?" De waarheid heeft inderdaad niet soms, maar altijd haar rechten ...
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?