Persberichten

AA
Slachtoffer verkeersongeval in Zwitserland begint aan 23ste dag hongerstaking
De instellingen van de EU werken inmiddels aan 'vereenvoudigde administratieve en juridische procedures'. Ook minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel erkent het probleem en werkt eraan. Deze gunstige evolutie komt evenwel te laat voor mevrouw Danon. Onder meer het specifieke Zwitserse gerechtssysteem zorgde voor een slopende procedure waarvan het einde nog niet in zicht is. Mevrouw Danon ging op 9 januari jl. voor een tweede keer in hongerstaking. Hiermee wil ze eens te meer de aandacht vestigen op haar dossier. Haar toestand verslechtert dag na dag. De echtgenoot van mevrouw Danon vroeg ons u mee te delen dat hij, samen met de Franstalige Liga van de Rechten van de Mens, morgen (vrijdag 1 februari 2002) in het federaal parlement in Brussel, rotonde 1 om 11u30 de situatie voor de pers zal toelichten.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?