Persberichten

AA
Monsanto Tribunaal legt vinger op pijnlijke wonde: agrochemisch bedrijf begaat al jaren straffeloos misdaden tegen mens en planeet

Het agrochemische multinationale bedrijf Monsanto is verantwoordelijk voor mensenrechten-schendingen en milieumisdaden en zou daarvoor juridisch ter verantwoording moeten worden geroepen. Dat is de kern van de vandaag in Den Haag gepresenteerde ‘adviserende opinie’ van de vijf rechters van het Internationale Monsanto Tribunaal (http://www.monsanto-tribunal.org/Conclusions). 

Dat juridisch advies is grondig onderbouwd en het is gebaseerd op international verdragen over mensenrechten en humanitair recht. Hoewel het tribunaal zelf geen direct wettelijke autoriteit heeft, past het in de traditie van tribunalen die in de jaren zestig werden opgestart door filosofen als Bertrand Russell en Jean-Paul Sartre. Deze traditie heeft onmiskenbaar bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van het internationaal recht. 

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) verwelkomt dit oordeel: “Het biedt een stevige basis voor de erkenning van ecocide als strafbaar feit en voor reële aanklachten van slachtoffers en hun advocaten tegen bedrijven als Monsanto. Overheden droegen wereldwijd ertoe bij dat dit bedrijf denkt boven de wet te staan. Laat ons niet vergeten dat de openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) op 15 september 2016 besloot om milieu-aspecten mee te nemen in de onderzoeken.”      
      
Staes: “Monsanto zou in rechtbanken overal ter wereld ter verantwoording moeten worden geroepen. Al veel te lang heeft het bedrijf gehandeld in straffeloosheid, terwijl het duidelijk verantwoordelijk is voor massale schade aan allerlei ecosystemen en voor schade aan de volksgezondheid voor velen overal ter wereld, vaak met dodelijke afloop.”   

Staes erkent dat deze adviserende opinie niet direct juridische implicaties zal hebben, maar is ervan overtuigd dat ze zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het internationaal recht: “De tekst biedt juridische argumentatie aan hen die waar ook de strijd voeren om dit agrochemische bedrijf verantwoording te laten afleggen als het gaat om mensenrechten, milieuverwoesting, respect voor onafhankelijke wetenschap en democratische besluitvorming.”     

Volgens Staes wordt vandaag opnieuw duidelijk dat er nood is aan internationale jurisdictie als het gaat om milieudelicten: “Ooit bepaalde de international gemeenschap dat genocide en misdaden tegen de mensheid zouden worden vervolgd via het ICC. Nu wordt het tijd voor een raamwerk om op te treden tegen milieumisdaden. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is er consensus dat het van belang is om bepaalde milieuproblemen internationaal aan te pakken. De logische consequentie is een juridische autoriteit die daar bevoegdheid over krijgt.”    
    
Tot slot wijst Staes er op dat het document van het Monsanto Tribunaal nog maar eens duidelijk maakt hoe onwenseljike een fusie tussen Bayer en Monsanto is: “Die fusie wordt waarschijnlijk eind deze maand aangemeld bij de Europese Commissie. Ik stuur samen met collegae morgen nog een brief naar eurocommissaris Margrethe Vestager hierover.”      

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?