Persberichten

AA
Milieucommissie EP keurt kritisch rapport over vrijhandelsverdrag TTIP goed

 

De Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement keurde vanmorgen met een zeer ruime meerderheid (1) een kritisch rapport goed over het beoogde vrijhandelsakkoord TTIP tussen de VS en de EU. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) was rapporteur en is zeer verheugd dat de ENVI commissie hem gevolgd is: "Het is in deze commissie dat de afgelopen decennia stevige Europese wetgeving tot stand is gekomen inzake voedselveiligheid, milieubescherming en volksgezondheid. Dankzij de steun van alle fracties, behalve de Britse conservatieven, heeft de milieucommissie aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars vandaag duidelijk gemaakt dat zij op deze beleidsterreinen geen compromissen kunnen sluiten in naam van vrijhandel."

 

Staes: "De TTIP-onderhandelingen zijn gecontesteerd omdat dit verdrag verstrekkende gevolgen kan hebben op hoe we in de EU onze voeding produceren en hoe we landbouw organiseren. Er zijn maar weinig beleidsdomeinen met zo een directe impact op mens en planeet."

 

Staes is verheugd dat de ENVI commissie een aantal stevige rode lijnen in het zand heeft getrokken. Zo krijgt het fel bekritiseerde arbitragemechanisme ISDS, waarbij investeerders wetgeving van landen kunnen aanklagen bij geprivatiseerde rechtbanken, geen genade. Staes: "Het goedgekeurde rapport stelt, net als de UNCTAD, dat het nu net milieubeleid en gezondheidsmaatregelen zijn die het meest worden aangeklaagd via ISDS."  

 

Staes: "De milieucommissie zegt ook duidelijk dat er over zeker vijf thema's niet onderhandeld mag worden, GGO-wetgeving, publieke gezondheidszorg, het hormonengebruik in de veeteelt, het klonen van dieren en de Europese wetgeving rond chemische stoffen Reach."

 

Staes: "Daarnaast is er een lijst van elf fundamentele beleidsterreinen waar het EP stelt dat er geen compromissen over mogen worden gesloten, bijvoorbeeld rond residuen van pesticiden, hormoon verstorende stoffen, dierenwelzijn en voedselinformatie aan consumenten."

 

Er zijn vandaag ook duidelijke grenzen gesteld aan één belangrijk onderdeel van TTIP, de zogenaamde ‘regulatory cooperation’ of regelgevende samenwerking. Die  kan immers een serieuze bedreiging vormen voor voedselstandaarden in VS én de EU. Het op deze manier beïnvloeden van wetgeving, zou druk zetten op het regelgevend kader van de EU en de implementatie van reeds goedgekeurde Europese wetten. Er bestaan immers fundamentele tegenstellingen tussen VS en EU over het bewijzen van veiligheid van producten. In de EU gaat men uit van het voorzorgsprincipe (veiligheid eerst aantonen) terwijl men in de VS eerst onveiligheid moet bewijzen, vooraleer een product van de markt kan worden gehaald.

 

Staes: "De milieucommissie stelt dat regelgevende samenwerking tussen de EU en de VS alléén kan op die terreinen waar de twee grootmachten een vergelijkbaar niveau van bescherming bieden of wanneer het handelsakkoord een opwaartse druk op regelgeving kan betekenen. Ook kan het niet dat de Amerikaanse autoriteiten inspraak krijgen op implementering van goedgekeurde wetgeving, daar waar zelf het Europees parlement of nationale parlementen die niet krijgen."

 

Tot slot roept de milieucommissie op tot nog meer transparantie en openheid inzake het verloop van de TTIP-onderhandelingen, in lijn met de aanbevelingen die de Europese Ombudsman begin dit jaar deed.  

 

Dit ENVI rapport zal een onderdeel zijn van het allereerste rapport van het gehele Europese parlement over het fel bediscussieerde TTIP verdrag, een inhoudelijke positiebepaling van het EP, die waarschijnlijk in mei door de plenaire vergadering gestemd zal worden.

 

 

1) Uitslag stemming: 59 voor, 8 tegen en 2 onthoudingen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?