Persberichten

AA
Meer ambitie gevraagd bij de herziening van het energiebeleid.

 

Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie waren onderwerp van debat én stemming vandaag in het Europees Parlement. Eind dit jaar komt de Commissie met een nieuw voorstel en dat mag best wat ambitieuzer. “30% hernieuwbare energie en 40% energie-efficiëntie tegen 2030 moet haalbaar zijn,” zegt Bart Staes (Groen Europarlementslid) die tevreden is met de stemming.

Als Europa tegemoet wil komen aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, moet de lat hoger gelegd worden wat betreft hernieuwbare energie én energie-efficiëntie. Dat brengt duidelijke economische winst met zich mee, en zal duurzame jobs creëren. Staes is tevreden met de bindende voorstellen die vandaag zijn goedgekeurd.

De huidige klimaatdoelstellingen voor 2030 hebben meer weg van een ‘ideaal’ dan van een ‘vurige wens’, zonder bindende voorzieningen op het niveau van de lidstaten.
Staes: “Zo wordt hernieuwbare energie niet aangemoedigd en laten we economisch en tewerkstellingspotentieel liggen. Met duidelijke bindende regels kunnen we in België ruimschoots 30% energie halen uit hernieuwbare bronnen als we meer inzetten op wind- en zonne-energie. Maar er wordt nogal wat gekibbeld in onze regering. En dat brengt weinig zekerheid voor investeerders. Ook over de sluiting van de kerncentrales komt maar geen duidelijkheid.”

Verder is een doortastend energiebesparingsbeleid nodig.
Staes: “Ook daar hebben we in België een enorm potentieel. Maar dan moeten we wel onze ondernemingen competitief houden, en de gezinnen helpen om minder te verbruiken. En niet zoals de Vlaamse energieregulator Vreg onlangs aankondigde door vanaf 2019 af te stappen van het huidige systeem waarbij de distributienettarieven vooral gebaseerd zijn op het elektriciteitsverbruik. Daardoor worden energiezuinige gezinnen afgestraft.”

Het rapport roept ook op om duidelijke rechten toe te kennen aan wie zelf energie opwekt uit hernieuwbare bronnen en om tegelijk de rol van lokale besturen te versterken in de energietransitie.

“Nu is het aan de Commissie om dit standpunt mee te nemen bij de herziening van de wetgeving,” besluit Staes.

De groenen hebben een eigen voorstel over hoe een Europese Energie Unie er moet uitzien.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?