Persberichten

AA
(08/02/06) WTO ontzegt Europese burgers GGO-vrije toekomst

"De beslissing van de WTO om het Europese importverbod voor GGO's ongegrond te verklaren gaat in tegen driekwart van de Europese burgers en een aanzienlijk deel van de Europese landbouwers." Dat zegt Bart STAES, Europees parlementslid voor Groen!. "De WTO gaat hiermee voorbij aan het voorzorgsprincipe. Het is opnieuw een voorbeeld van de voorrang die de vrije markt krijgt op bekommernissen inzake volksgezondheid en milieuzorg."

De Europese Groene fractie vraagt de Europese Commissie om niet langer deze halfslachtige GGO-politiek te voeren, maar zich uitdrukkelijk aan de kant van de burgers te scharen. Goed 170 Europese regio's en ongeveer 4.500 provincies hebben zich nu al GGO-vrij verklaard. "We moeten streven naar GGO-vrije zones," meent Bart Staes. "Zo beschermen we de gezondheid van consumenten, de biodiversiteit en de biologische of GGO-vrije landbouw. De manier waarop de WTO nu beslissingen neemt is allesbehalve transparant. Ze hebben niettemin een grote invloed op onze voeding. We vragen dan ook met klem dat conflictmaterie als deze tussen handel en milieubescherming wordt opgelost buiten de WTO. Deze instelling is daarvoor gewoon niet geschikt. Laat democratisch verkozen politici de lijnen uitzetten, niet een organisatie die voeling mist met het terrein."

De WTO-beslissing moet ook de ontwikkelingslanden - die meer en meer negatief staan tegenover het gebruik van GGO's - tot nadenken stemmen. De beslissing bedreigt de autoriteit van het VN Cartagena Protocol over Bioveiligheid te ondermijnen. Dit protocol regelt de grensoverschrijdende verplaatsing van GGO's en geeft de ondertekenaars de mogelijkheid om bij wetenschappelijke onzekerheid met betrekking tot GGO's het voorzorgsbeginsel te hanteren.

"Misschien moet de Amerikaanse agro-industrie zich er ook maar eens gewoon bij neerleggen dat de EU-regelgeving - labeling en traceerbaarheid - rekening houdt met consumenten en landbouwers. Een nieuwe zaak hierover zal hen echt geen kilo GGO-producten meer doen verkopen."

De uitspraak die gisteren werd overgemaakt aan de Europese ambtenarij zal maar officieel bekendgemaakt worden nadat de EU heeft geantwoord. Er werd ruim twee jaar over gediscussieerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?