Persberichten

AA
(07/10/08) Europa zet het CO2-monster op dieet
Groen! is blij met het ambitieuze klimaatpakket dat het Europees Parlement vandaag aannam. Een meerderheid is voor de noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Groen!-Europarlementslid Bart Staes is verheugd dat het is gelukt, ondanks pogingen van de christen-democraten om de stemming uit te stellen en hun uiteindelijke tegenstem bij de eindstemming.

Ten eerste is besloten dat het vervuiler-betaalt-principe voorop komt te staan. In 2020 moeten alle CO2-emissierechten volledig geveild worden. In de toekomst dus geen cadeautjes meer voor de vervuilende industrie.

Staes: "Van mij had het nog wel iets ambitieuzer gemogen. We beginnen nu met 15% veiling vanaf 2013. Dat is een goede eerste stap, maar hoe eerder je bedrijven dwingt om écht voor hun vervuiling te betalen, des te eerder investeringen in milieuvriendelijke technieken lonen. Dat de industrie uiteindelijk volledig moet gaan betalenis alleen maar toe te juichen."

De Europarlementsleden besloten verder ook dat de opbrengsten uit de veiling van emissierechten volledig gebruikt moeten worden voor het aanpakken van klimaatverandering. De veilingopbrengsten zijn zo´n zestig miljard euro per jaar.

Volgens Staes is het goed dat de helft van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in schone technieken en aanpassing aan klimaatverandering in Europa en de andere helft in ontwikkelingslanden. "Vooral dat laatste is heel belangrijk. De Westerse vervuiling zorgt ervoor dat mensen in Bangladesh straks natte voeten krijgen. Zij kunnen aanpassingen aan een stijgende zeespiegel zelf niet betalen. Daarom gaat Europa dat, als het aan het Europarlement ligt, deels bekostigen", aldus Staes.

Groen! is ook tevreden met regels dat lidstaten die zich niet houden aan de gestelde reductiedoelen, boetes moeten gaan betalen."Zo zorgen we ervoor dat nationale regeringen de gemaakte afspraken ook echt nakomen. Dankzij die stok achter de deur heb ik er een stuk meer vertrouwen in dat het Europese klimaatbeleid gaat slagen. We kunnen nu aan de slag", aldus Staes.

De komende tijd gaan vertegenwoordigers van het Europees Parlement met de lidstaten onderhandelen over een akkoord. Het resultaat daarvan komt waarschijnlijk in december ter stemming in het Europarlement.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?