AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (8)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil het voorzorgsbeginsel onverkort toepassen. Er zal ook rekening worden gehouden met andere legitieme factoren die relevant zijn voor de gezondheidsbescherming en voor de bevordering van eerlijkheid in de handel (onderdelen 14 en 15).

1. Welke waarborgen heeft de Commissie dat het voorzorgsbeginsel eenduidig wordt geïnterpreteerd door alle betrokkenen?

2. Hoe zal de Commissie vaststellen dat andere factoren legitiem zijn voor de gezondheidsbescherming en voor de bevordering van eerlijkheid in de handel? Aan welke factoren denkt de Commissie in concreto (voorbeelden a.u.b.)?

3. Op welke wijze zal de Commissie voorkomen dat de besluitvorming ondoorzichtig wordt ingevolge deze andere legitieme factoren?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?