AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (15)
In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid. Het werkterrein van de Autoriteit omvat de gehele voedselketen en betreft zowel voedselveiligheid als voedingsaangelegenheden. De Autoriteit krijgt een eigen budget voor onderzoek in spoedeisende situaties en zal de contacten onderhouden met de wetenschappelijke comités en de Commissie (onderdeel 45 e.v.). Uitbreiding van het wetenschappelijke secretariaat voor (ondersteuning van) het wetenschappelijk advieswerk is nodig voor de verbetering van de kwaliteit en snelheid van de wetenschappelijke advisering. Een eigen budget voor ad hoc onderzoek bevordert de flexibiliteit. Voorts is de samenstelling van de staf van de Autoriteit cruciaal. 1. Welk budget trekt de Commissie uit voor de Voedselautoriteit? 2. Welke criteria gelden voor de rekrutering van medewerkers? Hoeveel medewerkers zal de Voedselautoriteit krijgen (alle niveaus)?
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?