AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (14)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De identificatie en het gebruik van informatie van binnen en buiten de Gemeenschap wordt een kerntaak van de Autoriteit (onderdeel 49 e.v.). Informatie is belangrijk om potentiële problemen zo snel mogelijk te identificeren. De Autoriteit krijgt een waakhondfunctie voor nieuwe risico's.

1. In welke mate kan de Autoriteit de Commissie over potentiële problemen adviseren zonder dat de wetenschappelijke comités erbij betrokken zijn?

2. Dreigt een dubbele adviesronde - Voedselautoriteit en wetenschappelijke comités - niet de efficiëntie van de Voedselautoriteit te ondergraven? Zo neen, welke garanties heeft de Commissie dat een dergelijke dubbele adviesronde over hetzelfde onderwerp geen belemmering vormt voor de slagkracht van de Autoriteit?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?