AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (13)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Autoriteit krijgt de gelegenheid om direct en openlijk met consumenten te communiceren. Ze kan alle geïnteresseerde partijen direct informeren over haar bevindingen zowel betreffende voedselveiligheid als voeding. De Commissie blijft verantwoordelijk voor communicatie over besluiten inzake risicomanagement (onderdeel 51).

1. Waar ligt volgens de Commisie de grens tussen publieksvoorlichting en communicatie als gevolg van risicomanagement?

2. Mag de Autoriteit op eigen initiatief de bevolking informeren over risico's van bepaalde producten, zoals Listeria? Zo neen, wie verzorgt dergelijke communicatie, gezien het belang ervan voor de consumenten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?