AA
Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel

1) In antwoord op vraag E-1412/02 meldt de Commissaris dat de Belgische taalwetten niet in voege zijn voor de winkel voor EU-ambtenaren in de Brusselse Wetenschapsstraat.
2) Hij deelt ook mee dat deze winkel "hetzelfde scala aan producten als normaal gesproken in iedere gewone supermarkt te vinden is" te koop aanbiedt.

1) Als de Belgische wetgeving niet geldt in deze EU-winkel, kan de Commissie mij dan meedelen waarom voor deze vestiging het Frans als voertaal werd gekozen? Waarom werd niet geopteerd voor de tweetaligheid Frans-Engels zoals zou kunnen worden afgeleid uit het antwoord op vraag 0173/02?

2) Dat het scala aan producten niet geheel hetzelfde is als "normaal gesproken in iedere gewone supermarkt is te vinden", kan blijken uit het aanbod van o.m. bronwater uit Portugal en gekonfijte gember uit Oostenrijk. Uit de eentaligheid - respectievelijk Portugees en Duits - van het etiket kan worden afgeleid dat beide producten alvast niet bestemd zijn voor de 'gewone supermarkten' in België. Deelt de Commissie mijn mening dat deze wijze van etikettering hoe dan ook in strijd is met art. 16 van richtlijn 2000/13/EG? Welke stappen zal zij ondernemen om ervoor te zorgen dat deze producten labels bevatten met 'in een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen taal'.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?