AA
Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel

In antwoord op vraag E-1412/02 meldt de Commissaris dat de beperkte toegang tot de winkel voor Europese ambtenaren "uitsluitend" te maken heeft met "legitimatie- en veiligheidsoverwegingen".
Kan de Commissie mij meedelen op basis van welk cijfermateriaal zij tot het besluit is gekomen dat de rechthebbenden veiligheidsrisico's lopen wanneer er (a) niet EU-personeel in deze winkel zijn aankopen doet of (b) EU-personeel boodschappen doet in een andere, 'gewone' supermarkt.

Op basis van welke criteria beslist de Commissie om mensen al dan niet toe te laten in deze winkel. Met andere woorden: hoe verkrijgt men het recht om tot deze winkel te worden toegelaten? Of nog: welke stappen moet iemand ondernemen om tot deze winkel te worden toegelaten?

Kan de Commissie meedelen of ook het personeel van de 'externe bureaus' (bv. onderhouds-, onthaal-, catering- en veiligheidspersoneel) dat werkzaam is in de instellingen van de EU, maar een werknemerscontract heeft bij derden, gebruik mag maken van deze winkelfaciliteiten?

Deelt de Commissie, tot slot, mijn mening dat ook niet-EU-werknemers in de Europese wijk zich met dezelfde problemen inzake tijdsdruk en bereikbaarheid van winkels geconfronteerd zien en zal zij daarom de EU-winkel ook openstellen voor niet-EU-personeel?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?