AA
Wijziging Nederlandse AWBZ-wetgeving en het vrije verkeer van personen in de EU

Het antwoord op schriftelijke vraag P-0706/00(1) geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de wijziging van de Nederlandse AWBZ-wetgeving al dan niet in strijd is met het vrije verkeer van personen binnen de Unie. In Nederland valt iedereen onder de voorzieningen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nederlanders die in andere EU-lidstaten wonen, werden per 1 januari 2000 evenwel uitgesloten van de AWBZ-voorzieningen.

Is de beslissing van de Nederlandse regering om Nederlanders die in het buitenland wonen per 1 januari 2000 uit te sluiten van de AWBZ-voorzieningen in strijd met het Europese basisbeginsel over het vrije verkeer van personen binnen de Unie? Zo ja, welke stappen zal de Commissie zetten om ervoor te zorgen dat de Nederlandse AWBZ-wetgeving opnieuw in overeenstemming is met het Europese basisbeginsel over het vrije verkeer van personen binnen de Unie? Zo neen, welke (juridische) argumenten hanteert de Commissie om te stellen dat de Nederlandse AWBZ-wetgeving volledig in overeenstemming is met het Europese basisbeginsel over het vrije verkeer van personen binnen de Unie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?