AA
Werktalen in het Europees Octrooibureau

De Raad heeft nog steeds geen antwoord gegeven op vraag P-0762/01(1) over het talenregime bij het Merkenbureau in Alicante en het Europees Octrooibureau. De vraag werd dertien weken geleden ingediend en de officiële antwoordtermijn bedraagt zes weken.

Nochtans blijkt de Raad op donderdag 31 mei een gemeenschappelijke benadering op papier te hebben gezet over het Gemeenschapsoctrooi. Over het talenregime vermeldt de tekst enkel dat de vertaalkosten beperkt moeten worden.

De Europese Unie huldigt het principe dat iedereen zich tot de instellingen kan richten in één van de elf officiële talen. In dit verband trekt vooral de discussie over de werktalen in het Europees Octrooibureau de aandacht.


Kan de Raad alsnog de volgende vragen beantwoorden?

1. Erkent de Raad dat de aanvraag van een octrooi bij het Europees Octrooibureau mogelijk moet zijn in de elf officiële EU-talen? Zo ja, op welke wijze waarborgt de Raad dat door personen en bedrijven een octrooi kan worden aangevraagd in de elf officiële EU-talen? Zo neen, hoe motiveert de Raad z'n afwijkend standpunt?

2. Steunt de Raad het initiatief van de Griekse regering om het talenregime van het Merkenbureau te Alicante aan te vechten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?