AA
Werktalen in het Europees Octrooibureau

De Europese Unie huldigt het principe dat iedereen zich tot de instellingen kan richten in één van de elf officiële talen. In dit verband trekt vooral de discussie over de werktalen in het Europees Octrooibureau de aandacht.

Erkent de Raad dat de aanvraag van een octrooi bij het Europees Octrooibureau mogelijk moet zijn in de elf officiële EU-talen? Zo ja, op welke wijze waarborgt de Raad dat personen en bedrijven een octrooi kunnen aanvragen in de elf officiële EU-talen? Zo neen, hoe motiveert de Raad zijn afwijkend standpunt?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?