AA
Wapenleveringen aan Tanzania (Schriftelijke vraag E-1046/05)

Midden februari raakte bekend dat het Waalse Gewest een wapenexportvergunning heeft afgegeven aan New Lachaussée voor het opstarten van een munitielijn in Tanzania. Amper één jaar eerder was deze vergunning nog geweigerd.

Op 3 maart 2005 was in het reisadvies op diplomatie.be, de Belgische overheidswebsite van Buitenlandse Zaken onder meer het volgende te lezen: "Tegen de achtergrond van het wereldwijd toegenomen risico van terrorisme is Tanzania één van de landen met een verhoogd risico van terreurdaden. (...) Bij reizen in de grensstreek met Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo is het aangeraden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het noordwesten van het land, met name de regio Kigoma en het westen van de regio Kagera wordt onveilig gemaakt door gewapende bendes die vanuit de buurlanden strooptochten houden. In dit gebied bevinden zich ook vluchtelingenkampen."

Deelt de Raad de visie van het Waals Gewest dat de toestand in Tanzania het jongste jaar opmerkelijk verbeterd is en het land dus klaar is om een munitielijn op te starten?

Kan de Raad meedelen of deze wapenexportvergunning in overeenstemming is met de Europese Gedragscode aangaande wapenexport, in het bijzonder met criterium 4 met betrekking tot het handhaven van de regionale vrede, veiligheid en stabiliteit en met criterium 7 aangaande het doorverkopen onder onwenselijke voorwaarden?

***

ANTWOORD VAN DE RAAD (6 juni 2005)

De Raad heeft de beoordeling door het Waalse Gewest van de situatie in Tanzania niet besproken.

De uitvoering van de Gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?