AA
Vrijwaring Europees cultureel erfgoed (Schriftelijke vraag E-3427/04)

Het Nationaal Museum van Sarajevo heeft ontzettend veel moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Klaarblijkelijk neemt niemand de verantwoordelijkheid op zich om het museum (geopend in 1888 en beschouwd als een 'pre-Dayton'-instelling) van voldoende middelen te voorzien. Daardoor dreigt een belangrijk deel van het (Europees) cultureel erfgoed verloren te gaan.

Is de Commissie op de hoogte van de financieel precaire toestand van het Nationaal Museum in Sarajevo en welke actie zal zij in dit specifieke geval ondernemen opdat dit stuk belangrijk cultureel erfgoed bewaard blijft voor het nageslacht?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS REHN

De Commissie is op de hoogte van de moeilijkheden die het Nationaal Museum van Sarajevo ondervindt. In een eerdere fase van bijstandsverlening voor wederopbouw heeft de Commissie dan ook een bedrag van bijna €200.000 verstrekt in het kader van het programma Obnova 2000 voor de renovatie van een deel van het museum.

Cultureel erfgoed is weliswaar van groot belang, maar behoort niet tot de strategische doelstellingen voor Bosnië en Herzegovina van het huidige bijstandsinstrument, het CARDS-Programma. De prioriteiten van de Commissie voor het verlenen van bijstand zijn in overeenstemming met de politieke prioriteiten voor Bosnië en Herzegovina. Deze zijn erop gericht de situatie in Bosnië en Herzegovina zodanig te verbeteren dat het land kan overgaan tot onderhandelingen en te zijner tijd sluiting van een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAA) met de Europese Unie.

Daarom is de politieke strategie, en dus de bijstandsstrategie, gericht op het bewerkstelligen van fundamentele administratieve en technische hervormingen in Bosnië en Herzegovina. Deze hervormingen zijn essentieel om Bosnië en Herzegovina in staat te stellen de technische en financiële capaciteit te ontwikkelen om de volledige verantwoordelijkheid voor alle bestuurlijke aspecten op zich te nemen, waaronder de bescherming van het cultureel erfgoed.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?