AA
Voortdurende schending van mensenrechten in Turkije en Koerdistan

In antwoord op vraag E-1563/00(1) deelt de Raad mee dat "hij bezorgd blijft over de mensenrechtensituatie in Turkije, onder meer ook over het gebruik van folteringen". Er waren immers verschillende ernstige berichten over foltering en mishandeling in Turkije, niet alleen uit Koerdistan maar ook uit andere regio's.

De Turkse regering erkende volgens de Raad trouwens onomwonden dat foltering plaatsvindt. De autoriteiten zouden een aantal maatregelen nemen om een eind te maken aan het gebruik van folteringen en kondigden plannen aan voor verdere maatregelen. Meteen kondigde de Raad aan de situatie te blijven volgen en Turkije ertoe aan te zetten al het nodige te doen om tot een volstrekte naleving van mensenrechten te komen.

Bijna elf maanden na deze verklaring van de Raad blijkt de mensenrechtensituatie in Turkije evenwel drastisch te verslechteren. De Turkse Vereniging voor de Mensenrechten (IHD), en van de meest gerespecteerde mensenrechtenverenigingen, maakte op donderdag 23 augustus 2001 (bron: Reuters) melding van een scherpe stijging van het aantal martelingen.

In de eerste zes maanden van dit jaar deden niet minder dan 435 mensen hun beklag over foltering, tegenover 263 voor dezelfde periode vorig jaar en 334 in 1999. Daarnaast stelden de openbare aanklagers 1 519 mensen in beschuldiging voor meningen die ze in toespraken of geschriften geuit hebben. Er is dus duidelijk geen sprake van een verbetering van de mensenrechtensituatie in Turkije.

Onderschrijft de Raad de vaststellingen van de Turkse Vereniging voor de Mensenrechten? a) Zo ja, zal de Raad in het kader van de politiekedialoogvergaderingen met de Turkse autoriteiten opheldering vragen over deze vaststellingen? b) Zo neen, verwerpt de Raad de vaststellingen van de Turkse Vereniging voor de Mensenrechten en is hij dan van oordeel dat de mensenrechtensituatie in Turkije is verbeterd?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?