AA
Voorraad van promotieartikelen en de verkoop onder de reële waarde

Voorraad van promotieartikelen - Verkoop onder de reële marktwaarde

Tal van winkeliers en grote warenhuizen, al dan niet aangesloten bij een nationale of internationale keten, lokken klanten naar hun vestigingen met promotie-aanbiedingen. Niet zelden gaat het om echte buitenkansjes, waarbij zelfs het vermoeden rijst dat ze onder de reële marktwaarde worden verkocht. In veel gevallen komt het bovendien voor dat de aanbieder slechts over een zeer beperkt aantal exemplaren van dit promotieartikel beschikt. Het gevolg is dat tal van klanten zich bekocht voelen: de gevoerde promotie staat immers niet in verhouding met het aanbod. Een onderzoek in België wees uit dat meer dan de helft van de handelaren niet zou handelen naar de Belgische voorschriften.
Ook het voorstel dat voorligt van de Europese Commissie m.b.t. de verkoopbevordering in de interne markt behandelt dit soort promotionele acties. Het voorstel bevat evenwel geen verplichting dat handelaren een voldoende grote voorraad moeten hebben van het promotieartikel.

Erkent de minister het fenomeen van de bijzonder kleine voorrraad van promotie-artikelen en zal hij er bij de Raad op aandringen het Europese voorstel van verordening te laten aanpassen opdat de handelaars verplicht worden mee te delen welke de voorraad is van het promotie-artikel? Zo neen: waarom niet?

Zal de minister er bij zijn Europese collega's eveneens op aandringen geen verkoopsprijzen onder de reële marktwaarde toe te laten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?