AA
Verzelfstandiging van ABX, het wegtransportbedrijf van de NMBS

In het kader van de herstructurering van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zal ABX, het verlieslatende vrachtwagenbedrijf van de NMBS dat ook over buitenlandse filialen beschikt, verzelfstandigd worden. Volgens persberichten zouden daarbij activa van de NMBS tegen spotprijzen verkocht worden aan ABX. Zo zou b.v. de Brusselse site Klein-Eiland, een eigendom van 70.000 vierkante meter, geboekt zijn voor 10.000 EUR, terwijl de werkelijke waarde van deze terreinen op meer dan 260 miljoen EUR wordt geschat.Graag vernam ik van de Commissie of zij een dergelijke lage inschatting van activa met het oog op de verkoop aan een te verzelfstandigen dochteronderneming verenigbaar acht met de communautaire regelgeving inzake mededinging en overheidssteun.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?