AA
Vervuiling in huis

De jongste jaren zijn er bijzonder veel goede initiatieven genomen om de luchtvervuiling te verminderen. Toch leven de Europeanen, zeker de stedelingen, zowat 90% van hun tijd binnenshuis. Ook binnen de woning is vervuiling mogelijk. Deze wordt veroorzaakt door bv. dampen van onderhoudsproducten en tabaksrook, maar ook door slecht werkende airconditioning of biologische allergenen zoals huisstofmijt, dierenharen, schimmels en zwammen. Het zorgwekkende van dit soort vervuiling is dat er steeds meer chronische aandoeningen met een onbekende oorzaak voorkomen. Daaronder allergieën, astma en enkele soorten kankers. Hebben meerdere bewoners van eenzelfde gebouw een aantal vergelijkbare aandoeningen dan spreekt men over het Sick Building- syndroom.
Weinig artsen herkennen de symptomen van aandoeningen die verband houden met vervuiling binnen de woning. Consumentenorganisaties vragen dat er ‘normen en reglementeringen inzake woningvervuiling moeten worden opgesteld, om als basis te dienen voor de wijziging van bouwvoorschriften en de normen van bouw- en meubelmaterialen. Verder zouden schadelijke producten altijd een volledig en duidelijk etiket moeten dragen’ (Test Gezondheid, dec. 2001). Luxemburg, Zweden en Duitsland beschikken inmiddels over een dienst die gratis de vervuiling binnen een woning onderzoekt. Ook in België lopen al enkele soortgelijke projecten. Deze preventieve en probleemoplossende benadering zorgt uiteindelijk voor minder zieken en sociale zekerheidskosten.

1) Is de Commissie op de hoogte van projecten ter bestrijding van woningvervuiling in Duitsland, Luxemburg, Zweden en België? Is zij overtuigd van hun nut? Is de Commissie daarom zinnens om deze diensten in heel de Unie verplicht in te voeren?
2) Overweegt de Commissie middelen vrij te maken voor sensibilisering rond dit thema? Zowel bij artsen als bij consumenten?
3) Zal de Commissie er op toezien dat producten bedoeld voor gebruik binnenshuis die mogelijk schadelijk zijn voor de bewoners voldoende en duidelijke waarschuwingen bevatten? Zal de Commissie stappen ondernemen om het gebruik van minder schadelijke middelen aan te moedigen?


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?