AA
Vertraging bij de omzetting van de Vogelrichtlijn Malta (Schriftelijke vraag E-1320/06)

*** Vraag ingediend samen met Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), Paulo Casaca (PSE), Robert Evans (PSE), Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (PPE-DE), Péter Olajos (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), John Bowis (PPE-DE) en Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) ***

Op aandringen van de Commissaris voor milieuzaken, Stavros Dimas heeft de minister van Milieuzaken van Malta, George Pullicino, om de Maltese wetgeving aan te passen aan het Gemeenschapsrecht, in september 2005 ontwerpamendementen gepubliceerd, die nog niet in werking zijn getreden. Deze wetsontwerpen zouden een wijziging betekenen van de geldende regelingen voor de jacht wat betreft de lengte van het jachtseizoen (dat moet eindigen op 31 januari in plaats van op 10 april) en de lengte van het jachtseizoen op zee (dat moet eindigen op 31 januari in plaats van op 28 februari). Nieuwe maatregelen voor de jacht op zee omvatten ook een voorstel om de snelheid van vaartuigen die gebruikt worden voor de jacht, te beperken (limiet van 18km/uur), zoals vastgelegd in Bijlage IV (b) van de Vogelrichtlijn.

Heeft de Commissie, gezien de termijnen in de nieuwe voorstellen, er bij Malta al op aangedrongen de aanneming van de voorstellen te bespoedigen zodat ze vanaf januari 2006 kunnen worden toegepast? Is de Commissie op de hoogte van de datum waarop de voorstellen uiterlijk in werking moeten treden?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (4 mei 2006)

De Maltese regering heeft de Commissie meegedeeld dat de door de geachte Parlementsleden in hun vraag bedoelde nieuwe jachtwet op 29 maart 2006 officieel in werking is getreden.

De Commissie onderzoekt nu de definitieve tekst om zich ervan te vergewissen dat de verschillende gebieden waarop de communautaire wetgeving tot op heden onvoldoende was omgezet, nu wel naar behoren zijn omgezet in de nationale wetgeving.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?