AA
Verstoring Europese expeditiemarkt (Schriftelijke vraag E-0081/05)

Onlangs verscheen een Witboek over de verstoorde concurrentie op de Europese markt van expediteurs. Het werd gepubliceerd door de Verein zur Förderung des Wettbewerbs und lauteren Verhaltens im Speditions-, Logistik- und Transportgewerbe e.V. (Keulen) en HALTE (Honorable association de transporteurs et logisticiens européens) (Parijs). De studie verhaalt over het klaarblijkelijke misbruik van overheidsmiddelen en staatssteun door (semi-)overheidsbedrijven in de transportsector, dit ten nadele van ondernemingen die enkel met particuliere middelen werken en volgens de auteurs ook ten nadele van de consumenten die zich op termijn geconfronteerd zullen zien met de nadelen van een monopoliesituatie.

Is de Commissie op de hoogte van de inhoud van deze publicatie en deelt zij de visie van de verantwoordelijke uitgevers?

- Zo ja, welke acties denkt zij te ondernemen opdat private ondernemingen in deze sector voortaan minder nadelige gevolgen zullen ondervinden van deze klaarblijkelijke oneerlijke concurrentie?

- Zo neen, welke argumenten draagt zij aan die die het discours van de auteurs van het rapport op een gefundeerde manier kunnen ondergraven?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROT

Het groenboek over de concurrentievervalsing op de Europese markt van de expediteurs is wel degelijk aan de Commissie aangeboden door de auteurs: de Verein zur Förderung des Wettbewerbs und lauteren Verhaltens im Speditions-, Logistik- und Transportgewerbe eV (Keulen) en HALTE (Honorable association de transporteurs et logisticiens européens (Parijs)).

De Commissie waakt erover dat de concurrentie op de interne markt niet wordt vervalst, noch door overheidsbedrijven, noch door particuliere ondernemingen. Daartoe hanteert zij alle haar ter beschikking staande instrumenten, met name het toezicht op staatssteun, op de concentratie van ondernemingen, op kartels en op misbreuk van marktdominantie.

De Commissie onderzoekt alle klachten die bij haar toekomen, meer bepaald over de kwesties die in het genoemde groenboek te berde worden gebracht, en neemt de passende maatregelen om ervoor te zorgend dat de mededinging op de desbetreffende markten vrij en billijk blijft, overeenkomstig het EG-Verdrag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?