AA
Verouderde pesticiden

In antwoord op vraag E-1951/02 geeft de Commissaris voor Milieu te kennen dat: “Ofschoon het inderdaad mogelijk is dat er grote hoeveelheden verouderde pesticiden in Midden- en Oost-Europa liggen opgeslagen, zijn er maar zeer weinig aanvragen ingediend voor financiële bijstand van de Gemeenschap voor de vernietiging van verouderde pesticiden. Geen enkele kandidaat-lidstaat heeft tot nog toe bij de toetredingsonderhandelingen de kwestie van de vernietiging van verouderde pesticiden ter sprake gebracht. Eigenlijk moeten de kandidaat-lidstaten het initiatief hiervoor nemen.” Op 4 december 2002 ondertekenden 28 EP- leden een brief inzake deze ‘vergeten’ pesticiden. De brief werd verstuurd naar alle beleidsverantwoordelijken inzake milieu van alle kandidaat-lidstaten. In de brief werd gewezen op het antwoord op vraag E-1951/02. De geadresseerden werd gevraagd contact op te nemen met de Commissie teneinde te kunnen overleggen over het verkrijgen van steun voor het opruimen van deze verouderde pesticiden.

Kan de Commissie meedelen welke kandidaat-lidstaten al met haar contact hebben opgenomen over deze materie en vindt de Commissie het vanuit deze feitenkennis alsnog noodzakelijk om zélf met de kandidaat-lidstaten contact op te nemen?

Kan de Commissie meedelen of de kandidaat-lidstaten inmiddels beschikken over voldoende geschikte verbrandingsovens om deze verouderde pesticiden te vernietigen en kan zij vanuit deze feitenkennis bevestigen dat de verouderde pesticiden van de kandidaat-lidstaten dus niet zullen worden verbrand in installaties van de huidige lidstaten?

Erkent de Commissie het probleem van de verouderde pesticiden en kan zij meedelen welke maatregelen zij neemt om de kandidaat-lidstaten helemaal te doordringen van de noodzaak hiertegen iets te ondernemen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?