AA
Vernietiging van Armeens erfgoed in Azerbeidjan - schriftelijke vraag E-2867/10

Azerbeidzjan is lid van UNESCO sinds juni 1992. De EU heeft ook een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Azerbeidzjan sinds 1999.

In Julfa, in de provincie Nakhijevan (district Yernjak) ligt een eeuwenoud Armeens kerkhof. Hoewel de provincie intussen geannexeerd is bij Azerbeidzjan hebben er eeuwenlang Armeniërs gewoond, die er ook zijn begraven.

In november 1998 zijn de Azerbeidzjaanse autoriteiten begonnen met de vernietiging van het kerkhof. UNESCO heeft dit vandalisme slechts tijdelijk kunnen tegenhouden. In 2005 is zo goed als heel het kerkhof vernietigd. Historisch waardevolle grafzerken zijn manueel en machinaal in stukken gekapt en als bouwmaterialen gebruikt. Begin maart 2006 is het hele domein militair gebied geworden. Deze bestemmingswijziging op een voormalig kerkhof met duizenden menselijke resten, getuigt van weinig morele waarde van de Azerbeidjaanse autoriteiten.

Is de Commissie op de hoogte van deze feiten? Overweegt de Commissie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst stappen te ondernemen en om uitleg te vragen in Azerbeidzjan? Is de Commissie bereid er bij de Azerbeidzjaanse autoriteiten op aan te dringen het erfgoed in ere te herstellen (door bijvoorbeeld het gebied terug open te stellen voor het publiek en er een herdenkingsplaats te installeren)? Welke stappen kunnen en zullen worden ondernomen opdat dergelijke feiten zich in de toekomst niet herhalen?


***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS FÜLE (op 18 juni 2010)

De Commissie is op de hoogte van wat er met het kerkhof in Julfa in de Autonome republiek Nakhchivan in Azerbeidzjan is gebeurd.

Artikel 76 van de nu tien jaar oude Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan voorziet in samenwerking op het gebied van cultuur, waaronder ook „bescherming en onderhoud van monumenten en historische locaties (architectonisch erfgoed)”. De Raad Buitenlandse zaken van 10 mei 2010 heeft het mandaat vastgesteld van een subcomité voor werkgelegenheid en sociale zaken, volksgezondheid, opleiding, onderwijs en jeugd, cultuur, informatiemaatschappij en audiovisueel beleid, en wetenschap en technologie. Dit subcomité zal een belangrijk forum zijn voor besprekingen over culturele samenwerking, waaronder de noodzaak om het cultureel erfgoed te behouden. De eerste vergadering van het nieuwe subcomité wordt verwacht voor eind 2010.

In haar betrekkingen met de landen van de zuidelijke Kaukasus blijft de EU het belang benadrukken van respect voor religieuze en culturele diversiteit, en voor de beginselen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Deze beginselen maken deel uit van het huidige beleidskader van het Europees nabuurschapsbeleid en het oostelijk partnerschap en zullen aan bod komen tijdens de onderhandelingen over de nieuwe associatieovereenkomsten tussen de EU en Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?