AA
Verloop van aanwervingsprocedure bij het technisch assistentiebureau Socrates

De Commissie heeft geen antwoord verstrekt op de gedetailleerde vragenlijst van E-1681/001 betreffende het verloop van de aanwervingsprocedure bij het technisch assistentiebureau Socrates. Graag had ik daarom alsnog een antwoord op volgende vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor de discriminatoire vacatures in The Bulletin?
2. Zal Socrates in de toekomst een niet-discriminatoir personeelsbeleid voeren? Zo neen, waarom niet?
3. Hoeveel kandidaten hadden Engels als moedertaal?
4. Hoeveel kandidaten hadden Frans als moedertaal?
5. Hoeveel kandidaten hadden noch Engels noch Frans als moedertaal?
6. Hoeveel kandidaten studeerden meer dan één jaar aan een Engelstalige universiteit?
7. Hoeveel kandidaten studeerden meer dan één jaar aan een Franstalige universiteit?
8. Hoeveel kandidaten hadden noch aan een Engels- noch aan een Franstalige universiteit gestudeerd?
9. Hoeveel van de geïnterviewde kandidaten hadden Engels als moedertaal?
10. Hoeveel van de geïnterviewde kandidaten hadden Frans als moedertaal?
11. Hoeveel geïnterviewde kandidaten hadden noch Engels noch Frans als moedertaal?
12. Hoeveel van de geïnterviewde kandidaten studeerden meer dan één jaar aan een Engelstalige universiteit?
13. Hoeveel van de geïnterviewde kandidaten studeerden meer dan één jaar aan een Franstalige universiteit?
14. Hoeveel van de geïnterviewde kandidaten hadden noch aan een Engels- noch aan een Franstalige universiteit gestudeerd?
15. Wat is de moedertaal van de aangeworven personeelsleden?

(*)"The Brussels based Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance Office, assists the European Commission... At present the following opportunities (m/f) exist: Assistants... The major requirements are language knowledge (English mother tongue, excellent French and German and another union language... Administrative Officer... English mother tongue, excellent command of French and another union language." Bulletin, 7/12/00, S. 66
(*)"Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office ... assists the European Commission ... has a vacant post for a (m/f) Communications Officer ... Excellent command of spoken English and French ... mother tongue a plus." Bulletin 01/03/01, S. 59

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?