AA
Verkoop PC's met voorgeprogrammeerd besturingssysteem

Blijkens tal van klachten van gebruikers wordt het overgrote deel van de PC's verkocht met het besturingssysteem MS Windows reeds voorgeprogrammeerd. Deze handelswijze gaat zover dat 'onbeschreven' PC's haast niet meer zonder extra kosten te verkrijgen zijn. De geïnteresseerde betaalt vaak niet alleen voor een besturingssysteem dat hij niet wenst, maar bovendien ook nog eens voor het te laten verwijderen van de PC die hij wil aankopen. Het lijdt weinig twijfel dat het hier gaat om een onregelmatigheid binnen de interne markt. Deze praktijken laten minstens de schijn van koppelverkoop, temeer daar de consument niet vrij kan kiezen voor bv. een ander besturingssysteem zonder extra kosten.

Is de Commissie op de hoogte van deze gang van zaken?
Acht zij deze manier van handelen in overeenstemming met het geldende gemeenschapsrecht?
Welk stappen zal zij ondernemen om deze praktijken te beëindigen en de keuze voor de consument opnieuw vrij te maken?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?