AA
Vergoeding gestrande passagiers - passagiersrechten (Schriftelijke vraag P-0238/07)

Op 4 januari 2007 is een vlucht van de touroperator Jetair vanuit Mexico en Cuba geschrapt omdat het toestel motorpech had en de terugvlucht naar Zaventem niet kon aanvangen. De passagiers van deze vlucht (zowel in Midden-Amerika, als deze in Brussel) hebben meer dan twee dagen moeten wachten op duidelijkheid. Jetair besliste uiteindelijk de vlucht te annuleren. De reizigers in Mexico en Cuba moesten twee of meer dagen ter plaatse blijven op kosten van de luchtvaartmaatschappij. De tickets van de reizigers in Zaventem worden terugbetaald en uiteindelijk werden er extra compensaties uitgekeerd.

Het heikel punt voor de reizigers was het gebrek aan informatie. Het personeel leek bovendien vaak niet op de hoogte van de te volgen procedures. Zo werden reizigers naar huis gestuurd met de raad via internet op te zoeken wat de stappen waren voor de terugbetaling van hun ticket en wat hun rechten met betrekking tot eventuele compensaties inhielden. Dit is toch wel een zeer vrije interpretatie van art. 5 lid 2 van Verordening (EG) nr.261/2004 aangaande passagiersrechten. Bovendien was de maatschappij verplicht volgens art.14 lid 2 een schriftelijke mededeling met betrekking tot de rechten van de reizigers te verstrekken. Sommige luchtvaartmaatschappijen proberen blijkbaar nog steeds gebruik te maken van de onwetendheid van de klanten door hen slecht te informeren, ondermaatse oplossingen en compensaties aan te bieden of zelfs ronduit af te wimpelen. Nochtans zijn de verschillende compensaties duidelijk omschreven in art. 6,7 en 8 van de verordening. Ook blijkt dat de reiziger er niet van op de hoogte was dat hij eventueel nog verdere compensaties kon proberen te verkrijgen (art.12 lid 1). Ook belangrijk is dat volgens art.13 van dezelfde verordening geenszins het recht op schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld bedoeld in de bijlage van verordening (EG) 889/2002 ,wordt beïnvloed door compensaties afdwingbaar binnen de verordening. Anderzijds maken de luchtvaartmaatschappijen veel gebruik van relatief vage formuleringen in de wetgeving om terugbetalingen en compensaties te vermijden. Begrippen als 'buitengewone omstandigheden' en 'redelijke maatregelen' (art.5 lid 3 (EG) 261/2004) worden in de praktijk zeer ruim geïnterpreteerd.

Is de Commissie op de hoogte van de problemen die Jetair tot tweemaal toe had tijdens de jaarwisseling en acht zij de (wijze van) oplossingen door haar aangeboden in overeenstemming met de bepalingen in Verordening (EG) 261/2004 en in (EG) 889/2002? Indien niet: welke conclusies trekt zij daaruit? Indien ja: acht zij het te verdedigen dat mensen 2 of meer dagen moeten wachten vooraleer een terugvlucht te kunnen nemen klaarblijkelijk omdat het voor de touroperator goedkoper was compensaties te betalen dan een ander toestel te charteren?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROT (23 februari 2007)

De lidstaten zijn verplicht de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 261/2004 te monitoren en te handhaven door de aanwijzing, overeenkomstig artikel 16, van een nationale instantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de verordening. De Belgische overheid heeft de volgende instantie aangewezen: Directoraat-generaal ‘Luchtvaart’, CCN - 2de verdieping, Vooruitgangstraat 80 Bus 5, BE - 1030 Brussel.

Aangezien de toepassing en handhaving tot de nationale bevoegdheden behoren, moeten de bevoegde Belgische autoriteiten op een passende wijze reageren om te waarborgen dat de passagiersrechten ten volle in acht worden genomen. De Commissie merkt op dat Jetair, voor het specifieke incident van 4 januari 2007, met de nationale consumentenorganisatie (Test Aankoop) overeen is gekomen, zoals bevestigd in hun gemeenschappelijke persverklaring van 16 januari 2007, om de aan de grond gehouden passagiers te compenseren. Het spreekt vanzelf dat deze overeenkomst het de Belgische handhavingsinstantie geenszins belet om afzonderlijke bij haar ingediende klachten met betrekking tot deze zaak te onderzoeken en na te gaan welke sancties aan Jetair moeten worden opgelegd overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 261/2004.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2002 , ter omzetting van het Verdrag van Montreal in communautaire wetgeving, beschikken de passagiers nu over de mogelijkheid om gevalsgewijs een schadeloosstelling te eisen via een gerechtelijke procedure, hoewel de verordening niet voorziet in een verplichting tot directe bijstand en financiële compensatie ter plaatse.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?