AA
Vergoeding aan wapenfabrikant voor gemist contract in Tanzania (Schriftelijke vraag P-4925/05)

New Lachaussée, een wapenfabrikant, kreeg begin 2005 een exportvergunning van het Waalse Gewest voor de bouw van een munitiefabriek in Tanzania. Onder politieke druk, onder meer van de secretaris-generaal van de VN Koffi Annan, besloot de Belgische federale regering om de vergunning in te trekken. Tanzania ligt immers vlakbij het conflictgebied van de Grote Meren. Nadien raakte bekend dat New Lachaussée van het Waalse Gewest een schadevergoeding van 5,2 miljoen euro heeft gekregen. Daarbovenop kan New Lachaussée nu een schadevergoeding krijgen van de Delcreredienst, een federaal instrument, dat bedoeld is om de Belgische uitvoer aan te moedigen waarbij ondernemingen de mogelijkheid krijgen zich op bepaalde markten te verzekeren. Dat bedrag zou oplopen tot 8 miljoen euro.

1. Heeft de Europese Commissie weet van deze vergoedingen aan wapenfabrikant Lachaussée?

2. Is de Europese Commissie het met de vraagsteller eens dat het hier niet om leveringen van militair materieel ging, maar om de levering van machines?

3. Is de Europese Commissie van oordeel dat het hier gaat om onrechtmatige subsidies aan een privaat bedrijf en dat de subsidies vallen onder de Europese regels inzake staatssteun?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KROES (7 februari 2006)

1. De Commissie is niet op de hoogte van deze compenserende maatregelen.

2. Aangezien officiële gegevens ontbreken, kan de Commissie de aard of het voorwerp van het contract niet beoordelen.

3. Er kan niet worden vastgesteld of de door het geachte Parlementslid beschreven maatregel al dan niet staatssteun vormt, omdat precieze gegevens van de betrokken lidstaat ontbreken. De Commissie zal de betrokken lidstaat om deze inlichtingen verzoeken en te zijner tijd opnieuw contact opnemen met het geachte Parlementslid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?