AA
Onverantwoorde CO2-uitstoot voor ondertekening hervormingsverdrag (Schriftelijke vraag E-5727/07)

Door indiening van mondelinge en schriftelijke vragen bij de Raad en de Commissie kunnen de leden van het Europees Parlement op een democratische manier controle uitoefenen.

Het antwoord op deze vraag werd ons toegestuurd daags na de Europese top, terwijl het antwoord al een week voordien bekend was. Nooit eerder kregen we een dergelijk kort antwoord. De reactie van de Commissie vindt u onderaan.


Betreft: Onverantwoorde CO2-uitstoot voor ondertekening hervormingsverdrag


Op 13 december vangt de EU-Top aan te Brussel. Net op dezelfde dag worden de staats- en regeringsleiders verwacht te Lissabon om het nieuwe hervormingsverdrag te ondertekenen. Deze verhuis gaat gepaard met een enorme CO2-emissie van minstens 135 ton als we in het achterhoofd houden dat de 27 staats- en regeringsleiders elk apart heen en terug naar Lissabon vliegen. Zowel België als Portugal zijn hier duidelijk niet van plan om respectievelijk de Top en de ondertekening van het verdrag te verhuizen. België wil geen afstand nemen van het feit dat de top officieel in Brussel moet plaatsvinden, terwijl Portugal er absoluut op aandringt om de ondertekening in Lissabon te laten plaatsvinden.


Deze wanpraktijk druist regelrecht in tegen de klimaatvriendelijke politiek die de EU zo sterk promoot. Dergelijke activiteiten zijn niet te verantwoorden aan de Europese burgers.


Heeft de Raad hiervan akte genomen?


Welke stappen kan hij zetten om de legitimiteit van de EU, die hier ernstig geschonden zou worden, te beschermen?


Hoe ziet hij voor dit ernstige probleem een concrete oplossing waarmee hij een compromis kan bewerkstelligen tussen België en Portugal?


***

ANTWOORD VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (op 7 december 2007)


De Raad heeft deze aangelegenheid niet besproken.

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS WALLSTRÖM (op 21 december 2007)

De Commissie wijst het geachte Parlementslid erop dat zij niet verantwoordelijk is voor de organisatie van de ondertekening van het nieuwe Verdrag en evenmin verantwoordelijk is voor de organisatie van de Europese Raad.

De Commissie juicht alle initiatieven toe die de vermindering van CO2-uitstoot tot doel hebben.GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?