AA
Belastinghervormingen zuidelijk Afrika

In antwoord op vraag E-2382/99(1) deelt commissaris Poul Nielson mee dat "de Gemeenschap bereid is Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland te helpen bij de tenuitvoerlegging van de belastinghervormingen die nodig zijn om hun inkomstenbronnen te diversifiëren". Op die manier kunnen deze landen de financiële gevolgen opvangen van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Gemeenschap en Zuid-Afrika.

1. Welke concrete maatregelen heeft de Commissie op het oog om a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibië en d) Swaziland te helpen bij de hervorming van hun belastingsysteem?

2. Op welke wijze zal de Commissie deze maatregelen implementeren in a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibië en d) Swaziland?

3. Wanneer begint de Commissie met de implementatie van deze maatregelen in a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibië en d) Swaziland? En wanneer is de vooropgestelde belastinghervorming afgerond?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?