AA
Artikel 296, lid 1, punt b) van het EG-Verdrag

Lid 1, punt b) van artikel 296 laat de lidstaten toe om voor legeraankopen af te wijken van het algemeen geldende mededingingsbeginsel (Titel VI van het EG-Verdrag). De Raad heeft de lijst met deze producten vastgesteld op 15 april 1958.

Welke producten staan op de lijst van 15 april 1958, waarnaar wordt verwezen in lid 1, punt b) van artikel 296?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?