AA
Allocatie middelen voor de wederopbouw van de gebieden getroffen door de tsunami en herstel van natuurlijke bescherming (Schriftelijke vraag E-0487/05)

Kuststreken waar nog intacte koraalriffen en mangrovewouden voorkomen, hebben veel minder te lijden gehad onder de verwoestende vloedgolven van tweede kerstdag. Spijtig genoeg hebben op veel plaatsen die beschermende gordels plaats gemaakt voor luxe hotels en garnaalkweekvijvers.

De Wall Street Journal van 31 december 2004 geeft het voorbeeld van de Surin-eilanden voor de westkust van Thailand. De vloedgolf van 26 december sloeg enkele gaten in het koraalrif, maar de natuurlijke verdedigingsmuur zorgde ervoor dat slechts een handvol mensen hun leven verloren. De meeste mensen aan de kust konden zich in veiligheid brengen toen de eerste golf tegen het rif sloeg.

Aan de andere kant van de Indische Oceaan, in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, vielen er minder doden in gebieden die beschermd lagen achter dicht mangrovebos. De vegetatie is typisch voor ondiepe kustgebieden met brak water, maar is sinds de jaren zestig in Thailand, de Filippijnen en Indonesië bijna gehalveerd. In plaats daarvan kwamen luxe hotels en vijvers voor de garnalenkweek.

1. Kan de Commissie meedelen of er van de middelen die de EU ter beschikking stelt voor de wederopbouw van de door de tsunami getroffen gebieden ook middelen zullen worden ingezet voor het herstel van de mangrovebossen en de bescherming van het koraalrif?

2. Zo neen, waarom niet?

3. Zo ja, hoeveel?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS FERRERO-WALDNER (6 april 2005)

De Commissie is het eens met het geachte Parlementslid dat het behoud en de bescherming van mangrovebossen en koraalriffen van groot belang zijn om de schade te beperken bij oceaanrampen zoals de tsunami op 26 december 2005.

In het eerste programma dat de Commissie heeft goedgekeurd om bij te dragen tot de wederopbouw van de door de tsunami getroffen gebieden in Zuid- en Zuidoost-Azië, is

duurzaam milieubeheer dan ook een van de belangrijkste peilers.

Dat programma, met een begroting van 15 miljoen euro, wordt het EU-Asia Pro Eco IIB (Post-tsunami) programma genoemd. Het zal steun verlenen aan stedelijke milieuwederopbouw en regionaal herstel (waaronder het beheer van kustgebieden), stedelijke milieuplanning, de uitvoering van internationale milieuovereenkomsten m.b.t. natuurrampen, en andere milieuactiviteiten.

Het EU-Asia Pro Eco IIB (Post-tsunami) programma zal projecten steunen in getroffen gebieden op de Malediven, in Indonesië, Sri Lanka, Thailand en India. Non-profit organisaties, nationale en lokale autoriteiten, onderzoeksinstellingen en universiteiten, milieuorganisaties en de industriële sector, kamers van koophandel en/of niet-gouvernementele organisaties van de EU-25 of van de 19 aangewezen Aziatische landen, komen in aanmerking voor steun in het kader van het programma. Meer informatie over dit initiatief is beschikbaar op de website van EuropeAid.

De EU heeft beloofd om 350 miljoen euro uit te trekken voor het herstel en de wederopbouw op midellange tot lange termijn van de door de tsunami getroffen gebieden. In dat kader heeft de Commissie een missie van hoge ambtenaren uitgezonden die van 10 tot 18 februari 2005 een bezoek gebracht heeft aan Sri Lanka en Indonesië. Die missie bezocht getroffen gebieden en pleegde overleg over de prioriteiten voor de EU-steun met de regeringen van Sri Lanka en Indonesië alsook met andere donorpartners.

Naar aanleiding van deze missie en op basis van de overeengekomen prioriteiten zal de Commissie een uitgebreid indicatief programma inzake de tsunami voor twee jaar opstellen. Op basis van dat programma zal bepaald worden welke wederopbouwprojecten financiële EU-steun krijgen.

Gelet op de uitganspunten van het beleid van de Commissie, zal bij alle wederopbouwintiatieven die door de EU gesteund worden, rekening gehouden worden met ecologische overwegingen. Het ontwerp voor een EU-handleiding voor de integratie van milieuoverwegingen geeft aanwijzingen over de manier waarop ecologische overwegingen kunnen worden geïntegreerd in door de Commissie gesubsidieerde programma’s en projecten. Belangrijke instrumenten zijn milieueffectrapportages en strategische milieueffectbeoordelingen (klik hier)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?