AA
Allergische reacties na het eten van Quorn

Quorn is een vleesvervangend product, dat gefabriceerd wordt op basis van Fusarium venenatum, een schimmel. Quorn wordt, in verschillende vormen, op de markt gebracht door Marlow Foods. Eind mei berichtte de BBC op zijn website over een onderzoek waarin Zwitserse en Duitse wetenschappers beschrijven dat een man zware allergische reacties vertoonde na het eten van Quorn. Ook de Amerikaanse consumentenorganisatie CSPI (Center for Science in the Public Interest) beweert een zeshondertal klachten te hebben verzameld van personen die na het eten van Quorn zware allergische reacties vertoonden. In september 2003 berichtte diezelfde organisatie over een studie die aantoont dat 4,5% van de Quorn etende Britse bevolking allergisch reageert op de vleesvervanger.

Is de Europese Commissie op de hoogte van de vermelde studies over allergische reacties op de vleesvervanger Quorn? Zo ja, wat is de opinie van de Europese Commissie over deze zaak?

Op 21 maart 2002 stuurde het CSPI een brief aan de heer David Byrne, Commissaris voor Consumentenzaken, om deze problematiek aan te kaarten. Heeft Commissaris Byrne op deze brief geantwoord? En zo ja, wat was de inhoud van dit antwoord?

Wat denkt de Europese Commissie te ondernemen om deze zaak verder te onderzoeken, en eventueel op te lossen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?