AA
Albanese gevangenen in Servië

Meer dan twee jaar na de oorlog in Kosovo verblijven nog 229 Albanese Kosovaren in Servische gevangenissen. 119 van deze gedetineerden zijn politieke gevangenen, dit ondanks de amnestiewet die Servië afkondigde na de installatie van het nieuwe bewind in ruil voor herstel van de betrekkingen met de internationale gemeenschap en voor financiële hulp van de Europese Unie. Het is duidelijk dat de Servische overheid haar gegeven woord niet houdt.

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen teneinde de Servische overheden ertoe te bewegen om de politieke gevangenen vrij te laten en om de andere gevangenen over te dragen aan de UNMIK-instanties?

Is de Commissie bereid om de hulpprogramma's op te schorten tot de Servische bewindvoerders aan bovengenoemde voorwaarden voldaan hebben?

Antwoord

De rechtsstaat en de eerbiediging van de rechten van minderheden zijn voor de Unie inderdaad fundamentele voorwaarden voor de betrekkingen met en de steun aan het voormalige Joegoslavië en zijn buurlanden.

De kwestie van de gevangen Albanese Kosovaren is een van de vele factoren die hierbij in aanmerking wordt genomen. De Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) heeft met betrekking tot de talrijke politieke en economische voorwaarden die de Unie stelt voldoende vooruitgang geboekt om een voortzetting van de bijstand te rechtvaardigen. Deze bijstand is trouwens noodzakelijk om het hervormingsproces en de hervormers te ondersteunen.

De kwestie houdt de volle aandacht van de Commissie, die geen mogelijkheid onbenut laat om het lot van deze gevangenen ter sprake te brengen bij de personen die in Belgrado bevoegd zijn om terzake beslissingen te nemen.

Zoals blijkt uit de door de geachte afgevaardigde verstrekte cijfers, is er vooruitgang geboekt.

Volgens het Servische ministerie van Justitie verblijven van de ca. 2000 gevangenen die in 1999 van Kosovo naar Servië werden overgebracht, nog 167 Albanese Kosovaren in de gevangenis.

De zaak van de overblijvende gevangen wordt opnieuw bekeken, en indien de veroordeling niet door voldoende bewijsmateriaal wordt geschraagd, wordt de gevangene vrijgelaten. Wanneer hiertoe redenen bestaan, wordt een beroepsprocedure ingesteld. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) volgt de situatie van de individuele gevangenen en onderhoudt contacten met hun familie. Voor nadere informatie in verband met de hervormingen op het gebied van justitie en de rechten van minderheden verwijzen wij de geachte afgevaardigde naar het antwoord van de Commissie op vraag H-0730/01 van de heer Dupuis tijdens het vragenuur van de plenaire vergadering van het Parlement van oktober 2001.

De kwestie van de overdracht van de gevangen in Servië aan de instanties van de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo (UNMiK) is geregeld in het op 5 november 2001 in Belgrado ondertekende Gemeenschappelijke Document UNMiK/FRJ, waarin is bepaald dat Albanese Kosovaren die wegens vermeende misdrijven in Kosovo worden vastgehouden in gevangenissen in de Republiek Servië, na herziening van hun zaak overeenkomstig de internationale rechtsregels zo spoedig mogelijk naar Kosovo worden overgebracht en aan het UNMiK-gevangeniswezen worden overgedragen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?