AA
Afvalexport naar derde landen /Verdrag van Bazel

Ondanks internationale verdragen neemt de export van (giftig) afval naar ontwikkelingslanden toe. Het Verdrag van Bazel en de verordening 259/93/EEG(1) reglementeren deze grensoverschrijdende afvalstromen. Volgens UNEP voerden de OESO-landen in 1989 eenvijfde van hun afval uit. VN-rapporteur Fatma-Zohra Ksentini rangschikt Australië, de VS en de EU-lidstaten Nederland, Duitsland en Engeland bij de grootste exporteurs. Zij is vooral bezorgd over de groeiende tendens om giftig afval te verschepen naar ontwikkelingslanden en het daar eenvoudigweg te storten.

1. Hoe wordt de naleving van het Verdrag van Bazel en de verordening 259/93/EEG verzekerd door de Europese Unie, met name:

a) door welke dienst,
b) door hoeveel ambtenaren,
c) aantal uitgevoerde controles per jaar en
d) de plaats van de controles?

2. Hoeveel categorie 1-afval heeft de Europese Unie geëxporteerd naar derde landen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Bazel en de verordening 259/93/EEG (uitgesplitst naar jaartal, exporterende lidstaten en landen van bestemming)?

3. Hoeveel categorie 2-afval heeft de Europese Unie geëxporteerd naar derde landen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Bazel en de verordening 259/93/EEG (uitgesplitst naar jaartal, exporterende lidstaten en landen van bestemming)?

4. Hoeveel overtredingen werden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Bazel en de verordening 259/93/EEG vastgesteld bij de export van EU-afval naar derde landen, met name:

a) in welke lidstaten,
b) naar welke derde landen,
c) door welke bedrijven,
d) voor welke stoffen en hoeveelheden (gedetailleerd overzicht van soort en gewicht) en
e) wanneer (chronologisch overzicht van de vastgestelde overtredingen)?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?