AA
Afrikaanse Wilde Hond onder CITES-bescherming (Schriftelijke vraag E-3430/06)

In haar antwoord op vraag E-0454/06 geeft de Commissie te kennen dat ze er geen weet van heeft dat de Afrikaanse Wilde Hond (Lycaon Pictus) op ruime schaal wordt verhandeld. Toch tonen de gegevens van een Zuid-Afrikaans studbook aan dat er minstens tussen 1998 en 2000 een bloeiende handel bestond in deze diersoort. Ander materiaal geeft aan dat er tussen 2000 en 2006 minstens 60 van deze dieren - op een totaal geschatte populatie van ongeveer 3.000 - verhandeld zijn.

Is de Commissie van het bestaan van dit bewuste studbook op de hoogte?

- Indien ja: welke conclusies trekt zij daaruit?

- Indien neen: is zij bereid om deze informatie te onderzoeken?

Zal zij voorstellen steunen die de Afrikaanse Wilde Hond willen onderbrengen bij de CITES-wetgeving?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (22 september 2006)

De Commissie is op de hoogte van het feit dat de Afrikaanse Wilde Hond wordt gekweekt in gevangenschap en dat er internationale en regionale studbooks samengesteld zijn met genetische en demografische gegevens omtrent de populatie in gevangenschap. Gegevens uit het studbook wijzen erop dat Afrikaanse Wilde Honden gemakkelijk te kweken zijn in Zuid-Afrika en dat de meeste centra hun honden voorbehoedsmiddelen toedienen omdat het moeilijk is een nieuwe thuis te vinden voor de overblijvers en omdat de reservaten overvol zitten. Honderden honden verblijven momenteel in gevangenschap. Overbrengingen tussen reservaten en instellingen worden ook opgenomen in het studbook maar betreffen niet altijd de (commerciële) handel.

Uit de gegevens blijkt verder dat de overbrengingen en de handel, opgenomen in het studbook, bijna enkel betrekking hebben op in gevangenschap geboren dieren of dieren uit reservaten met klein wild die voornamelijk worden verplaatst tussen de instellingen. Voortgaand op deze gegevens worden er slechts weinig wilde dieren verhandeld waardoor er geen bedreiging gevormd wordt voor de staat van instandhouding van de in het wild levende diersoorten. Vanuit dit oogpunt voldoen de betrokken dieren niet tot de opnamecriteria van de CITES-overeenkomst. Verlies van habitats en de bejaging door boeren wegens vermeende beschadiging van de veestapel vormen de belangrijkste bedreigingen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?