AA
Abonnement mobiele telefonie - vrij verkeer van goederen en diensten (Schriftelijke vraag 5821/07)

Onlangs werd ik gecontacteerd door een Belgische burger die om beroepsredenen heel vaak in Frankrijk verblijft. Om de kosten enigszins te sparen wilde hij Frans gsm-nummer nemen. Na prospectie vond hij een aanbod van Bouygues-telecom voor 99 euro per maand. Groot was zijn verbazing toen hem werd meegedeeld dat hij niet in aanmerking kwam voor dit abonnement aan gezien zijn bedrijf in het Vlaamse Ninove is gedomicilieerd.


Mag ik van de Commissie vernemen of zij dit een normale gang van zaken vindt en in overeenstemming met het basisbeginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten?


Welke maatregelen kan de betrokken Vlaamse onderneming nemen om alsnog aanspraak te kunnen maken op deze gunstige voorwaarden?

Is de Commissie bereid Bouygues terecht te wijzen indien mocht blijken dat het de communautaire wetgeving terzake overtreedt?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS REDING (op 15 januari 2008)

De voorwaarden die exploitanten van mobiele netten stellen voor nieuwe klanten zijn tot dusver niet aan bod gekomen in de richtlijnen betreffende het regelgevingskader van de EU voor elektronische communicatie.Verhoogde transparantie in het algemeen werd echter wel als een prioriteit aangehaald in de recente voorstellen van de Commissie voor een herziening van het kader.


Beschikken over een vaste woonplaats in de lidstaat waar de gebruiker een abonnement wenst, blijkt een van de algemene voorwaarden van een aantal exploitanten van mobiele netten in de EU te zijn.Een van de redenen die de exploitanten daarvoor geven is dat er nog steeds geen gemeenschappelijk eurobetalingsgebied bestaat.


In de toekomst zal het mogelijk zijn om dit soort praktijken te toetsen aan Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt[1](de "dienstenrichtlijn"), die door de lidstaten in nationale wetgeving moet worden omgezet tegen 28 december 2009. Artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn bepaalt dat de algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst geen discriminatoire bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van de afnemer mogen bevatten.Verschillen in de voorwaarden voor toegang zullen slechts gerechtvaardigd worden indien ze rechtstreeks op objectieve criteria gebaseerd zijn.


Bovendien heeft de Commissie in haar voorstellen voor de hervorming van het EU‑regelgevingskader voor elektronische communicatie op 13 november 2007 van het tot stand brengen van een echte interne markt voor de burgers een hoofddoelstelling gemaakt.De hervormingsvoorstellen, met inbegrip van de nieuwe Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, zijn bedoeld om de EU-instellingen te helpen tot een beter, meer efficiënt regelgevend systeem te komen en telecomklanten, waar ze ook zijn of gaan in de 27 lidstaten, concrete voordelen te bieden.


De voorstellen voor de hervorming van het regelgevingskader worden momenteel door het Parlement en de Raad in medebeslissing onderzocht.Volgens de Commissie is dit voor de medewetgevers een uitgelezen kans om de doelstelling van een echte interne markt op dit gebied te realiseren.
[1] PB L 376 van 27.12.2006.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?