AA
Aardgasprijzen

Door de koppeling van de aardgasprijzen door de Belgische distributeur aan de evolutie van de petroleumprijzen dreigen de Belgische huishoudens eind dit jaar tot 20 procent meer te betalen voor hun aardgasverbruik dan in 1999. Beide energiedragers zijn voor de huishoudens evenwel niet onderling verwisselbaar, omdat hun verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk verbruik niet compatibel zijn.

Kan de Commisie mededelen of zij de prijszetting van aardgas door middel van een koppeling aan de noteringen op langere termijn van ruwe olie, naast het in rekening brengen van de vaste kosten zoals transport, in overeenstemming acht met het communautaire mededingingsrecht en met de liberalisering van de aardgassector?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?