AA
Aanstelling van Etienne Schouppe tot gedelegeerd bestuurder van ABX

Aanstelling van Etienne Schouppe tot gedelegeerd bestuurder van ABX

In haar antwoord van april 2000 op de mondelinge vraag H-0341/00 liet de Europese Commissie verstaan dat zij een informeel onderzoek had gestart naar de overheidssteun die De Post en de pakjesdienst ABX eventueel zouden hebben ontvangen.
In het antwoord op de bijkomende vraag H-0159/02 aan de Commissie gaf deze te kennen dat er nog steeds contacten zijn tussen 'de Belgische autoriteiten' en de Commissie over ABX. "Verschillende door de pers overgenomen hypothesen maken gewag van bijdragen van de NMBS an wel € 250 mln., terwijl een besluit van de Ministerraad deze herkapitalisatie tot € 50 mln. zou beperken.
In ieder geval is bij deze contacten aan de Belgische autoriteiten meegedeeld dat de aanwezigheid van bepaalde elementen van overheidssteun in de gepresenteerde regeling niet kon worden uitgesloten. "Een nadere analyse, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsregels op dit terrein, loopt momenteel."

1) Is de minister op de hoogte van deze 'nadere analyse'? Zo ja: op welke specifieke aandachtspunten richt deze zich?
2) Kan de minister mij verzekeren dat er geen sprake is van ongeoorloofde overheidssteun inzake ABX, ook al wijst de "aanwezigheid van bepaalde elementen" daarop?
3) Kan de minister de keuze voor Etienne Schouppe als gedelegeerd bestuurder van ABX argumenteren, terwijl zij nota bene geachte wordt te weten dat tegen deze pakjesdienst, door de pers meermaals omschreven als Schouppes 'troetelkind', klaarblijkelijk onderzoeken lopen i.v.m. ongeoorloofde concurrentie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?