AA
Aanpassingsprogramma's voor belastingstelsels in zuidelijk Afrika

Om de financiële gevolgen van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika op te vangen, moeten Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland hun belastingsysteem drastisch hervormen. Deze vier landen vormen samen met Zuid-Afrika een douane-unie en mogen geen invoerrechten heffen aan elkaars grenzen. Via Zuid-Afrika worden Europese producten er dus rechtenvrij verhandeld. En dat terwijl Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van invoerrechten. In haar antwoord op schriftelijke vraag E-2382/99(1) heeft de Commissie zich bereid verklaard de landen in zuidelijk Afrika te helpen bij de belastinghervormingen die nodig zijn om hun inkomstenbronnen te diversifiëren.

1. Heeft de Commisie reeds programma's opgestart om de betrokken landen te adviseren bij de belastinghervormingen die nodig zijn om hun inkomstenbronnen te diversifiëren? Zo neen, waarom niet?

2. Wanneer werden de programma's opgestart en binnen welke termijn moeten de aanpassingen doorgevoerd zijn?

3. Welke instellingen en/of organisaties zijn betrokken bij de programma's?

4. Welke zijn de krachtlijnen van de programma's met de betrokken landen?

5. Welk budget wordt vrijgemaakt voor de programma's?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?