AA
Aanpassing Brusselse EU-wijk aan de uitbreiding (Raad)

Tijdens de EU-top van Sevilla in juni jl. lichtte de Belgische premier de plannen van zijn regering toe om een nieuw gebouw op te trekken voor de Europese topbijeenkomsten in Brussel. Aan Javier Solana werd daarna de opdracht gegeven deze plannen verder te gaan toelichten bij de verschillende regeringen. Deze manier van werken zou mede zijn ingegeven vanuit de overweging dat België niet alleen de kosten van de financiering van zo'n project wil dragen.

Kan de Raad een stand van zaken geven in dit dossier:
1) Welke lidstaten hebben hun (financiële) medewerking al toegezegd?
2) Als er lidstaten zijn die hun bijdrage weigeren, vanuit welke overwegingen doen zij dit dan?
3) Welke stappen moet België voor de aanbesteding van deze werken volgens de EU-wetgeving ondernemen eens de lidstaten hun fiat hebben gegeven voor de bouw van deze infrastructuur?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?