AA
Aanpassing Brusselse EU-wijk aan de uitbreiding (Premier België)

Tijdens de EU-top van Sevilla in juni jl. lichtte de premier de plannen van de Belgische regering toe om een nieuw gebouw op te trekken voor de Europese topbijeenkomsten in Brussel. Aan Javier Solana werd daarna de opdracht gegeven deze plannen verder te gaan toelichten bij de verschillende regeringen. Deze manier van werken zou mede zijn ingegeven vanuit de overweging dat België niet alleen de kosten van de financiering van zo'n project wil dragen.

Kan de eerste minister mij een stand van zaken geven in dit dossier.
- Welke lidstaten hebben hun financiële medewerking al toegezegd?
- Zijn er lidstaten die hun deelname weigeren? Zo ja: vanuit welke overwegingen?
- Hoeveel kosten zal België uiteindelijk zelf moeten dragen en hoe groot is dit bedrag in relatie tot de bijdragen van de andere partners?
- Zijn er inmiddels voorbereidingen getroffen tot het uitschrijven van een Europese architectuurwedstrijd?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?