AA
Aanduiding Natura 2000-gebieden

Sinds de inwerkingtreding van de habitatrichtlijn op 5 juni 1994 hebben de lidstaten reeds verschillende voorstellen geformuleerd voor de aanduiding van hun Natura 2000-gebieden.

Uit het antwoord op vraag E-0165/01(1) blijkt dat de Commissie ingevolge artikel 6, lid 4 verschillende kennisgevingen heeft ontvangen met betrekking tot "activiteiten op locaties die (nog) niet waren aangewezen als Natura 2000-gebieden".


Kan de Commissie een volledige lijst bezorgen van de

1. goedgekeurde Natura 2000-gebieden en

2. de nog in behandeling zijnde voorstellen voor Natura 2000-gebieden in de vijftien EU-lidstaten

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?