AA
(28/05/03) Interne markt inzake televisiereclame rond programma's voor minderjarigen

Sinds 1 april jl. zendt de Nederlandse muziekzender TMF (kinder)programma's uit van Nickleodeon. Dit is een onderdeel van Viacom, groep waarvan ook MTV en TMF deel uitmaken. Nickleodeon kent wereldwijd uitzendingen in liefst 150 landen. TMF is ook te bekijken via de Vlaamse kabel. Het kanaal richt zich daar tot zijn kijkers met een specifiek op Vlaanderen afgestemde programmatie en inhoud.

Omdat deze Vlaamse versie van TMF beschikt over een Nederlandse licentie hoeft het kanaal zich niet te houden aan onder meer de Vlaamse regels inzake reclameblokken rond kinderprogramma's. De Vlaamse wetgeving gaat verder dan art. 11 par. 5 van richtlijn 97/36/EG. Art. 82 par. 6 van het betreffende Vlaamse decreet stelt immers: "In de onmiddellijke omgeving van kinderprogramma's mag geen reclame of telewinkelen worden uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld: binnen een tijdsbestek van 5 minuten voor en na het kinderprogramma."
Een en ander betekent dat commerciële stations met een Vlaamse licentie - en zich zoals TMF richtend tot de hele Vlaamse markt - zich wél dienen te houden aan deze strengere regels.
De Vlaamse minister voor Media heeft reeds meermaals te kennen gegeven dat deze materie enkel kan worden geregeld op Europees niveau.

Is de Commissie van oordeel dat stations met een Vlaamse zendmachtiging oneerlijke concurrentie ondervinden ten opzichte van andere stations die zich nochtans ook specifiek richten tot de Vlaamse markt?
- Zo neen: op welke argumenten baseert zij in dit geval haar antwoord?
- Zo ja: (a) kan de Vlaamse overheid eigenhandig stappen ondernemen om een eind te maken aan deze klaarblijkelijke oneerlijke concurrentie en (b) welke stappen kan en zal de Europese Commissie eerlang nemen opdat een eind zal worden gemaakt aan deze vorm van oneerlijke concurrentie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?