AA
(27/12/05) Opname van verkoop fietsen en fietsproducten in bijlage H bij zesde BTW-richtlijn (Schriftelijke vraag E-2634/05)


In zijn speech van 23 juni voor het Europees Parlement verwees de heer Blair, in zijn hoedanigheid van nieuw EU-voorzitter, naar het rapport-Kok. Daarbij had hij het uitdrukkelijk over de steun aan kleine ondernemingen. Hij erkende voorts dat Europa een voortrekkersrol heeft met betrekking tot de strijd tegen de klimaatsverandering.

Zal de Raad - in acht genomen dat de meeste verkopers en herstellers van fietsen behoren tot de categorie van de kleine ondernemingen en een verhoogd, veralgemeend fietsgebruik hoe dan ook bijdraagt tot een vermindering van de CO2-uitstoot - zich om deze redenen inspannen om de verkoop van fietsen, fietsonderdelen en gerelateerde producten onder te brengen in bijlage H bij richtlijn 77/388/EEG, zodat deze kunnen genieten van een verminderd BTW-tarief?

Zo nee, op welke argumenten baseert de Raad zich om deze strategie - in antwoord op vraag E-2449/01 door de Europese Commissie nog omschreven als 'rekening mee houden' - niet te volgen?

***

ANTWOORD VAN DE RAAD (8 november 2005)

De Europese Commissie heeft in haar voorstel van 23 juli 2003 voor een richtlijn inzake verlaagde BTW-tarieven (COM(2003) 397 def.) fietsen, fietsonderdelen en gerelateerde producten geen plaats gegeven bij de in de nieuwe bijlage H ondergebrachte goederen en diensten die voor de toepassing van een verlaagd BTW-tarief in aanmerking komen.

De Raad heeft het Commissievoorstel nog steeds in behandeling. In de Raadszitting van 7 juni 2005 waren de verlaagde BTW-tarieven onderwerp van bespreking, maar de Raad is er niet in geslaagd te dien aanzien tot een akkoord te komen.

Zolang deze besprekingen niet afgerond zijn, kan de Raad zich niet uitlaten over de door het geachte Parlementslid gestelde vraag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?