AA
(20/06/03) Taalgebruik mededelingen Commissie - Pokemon

Op donderdag 19 juni 2003 verspreidde de Europese Commissie een persbericht (IP/03/866) over het onderzoek dat zij laat voeren naar de distributiepraktijken van Pokémonkaarten en -stickers. Het bericht werd meteen verspreid in alle officiële talen van de Gemeenschap.

Erkent de Commissie dat de onmiddellijke verspreiding van persberichten in alle officiële talen van de Gemeenschap eerder uitzonderlijk gebeurt en zeker de 10% van het totaal niet overschrijdt?

Kan de Commissie meedelen vanuit welke overwegingen zij dit specifiek bericht heeft laten vertalen in de de officiële talen van de Europese Gemeenschap en andere berichten zoals deze over bv. (1) de goedkeuring van nieuwe BSE-testen (19/06/03), (2) over de top van Thessaloniki, die nochtans een "mijlpaal" wordt genoemd in de relaties van de EU met de westlijke Balkan (18/06/03), (3) over de uitnodiging aan alle Europese burgers om deel te nemen aan de discussie over de aanpassing van de richtlijn 'Televisie zonder Grenzen' (18/06/03), over een Europese code voor het voorkomen van kanker door het veranderen van de levenswijze (17/06/03), over de manier waarop vee het best over lange afstanden wordt getransporteerd (17/06/03), etc. niet?

Heeft de Commissie bij het verspreiden van de mededeling over Pokémonstickers in de eerste plaats aandacht gehad voor de mediagenieke aspecten?

Schat de Commissie de maatschappelijke relevantie van een onderzoek naar het verspreiden van Pokémonstickers hoger in dan bv. Europese voorlichting over een levenswijze die preventief is ten aanzien van het krijgen van kanker en verspreid zij daarom het eerstgenoemde bericht in alle officiële talen?

Indien dit niet zo is: zal zij voortaan dan ook alle persberichten die relevant zijn voor alle Europeanen vertalen in alle officiële talen van de gemeenschap zodat alle Europeanen in hun eigen taal niet alleen op de hoogte worden gebracht van een potentiële verkeerde prijszetting van Pokemonstickers, maar ook van andere minstens even relevante Europese en maatschappelijke thema's? Zo neen: waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?