AA
(04/06/03) Borgsom afvalolie zeeschepen - Europese concurrentievoorwaarden

Recent en naar aanleiding van de olierampen met de Prestige, de Tricolor en de Vicky besliste de Vlaamse regering dat zeeschepen die in een Vlaamse haven aanmeren een borgsom moeten betalen voor hun afvalolie. Ze krijgen deze borgsom terug als ze kunnen aantonen dat ze hun afvalolie op een duurzame wijze hebben laten verwerken. De maatregel is genomen om het aantal illegale lozingen in zee terug te dringen. Het voorstel kon rekenen op onder meer de steun van de rederijen die nogal wat oneerlijke concurrentie ondervinden van schepen onder Panamese of Liberiaanse vlag.

Vlaanderen gaat daarmee uit van het ecologisch zeer te verantwoorden principe dat de vervuiler moet betalen. Anderzijds is het zo dat andere havens in bv. Nederland of Duitsland mogelijkheden bieden om de afvalolie gratis te laten verwerken.

Is de Commissie op de hoogte van deze regeling in Vlaanderen?

Welk is haar oordeel over deze oplossing?

Is zij bereid een soortgelijke regeling door te voeren in heel Europa teneinde deze ecologisch verantwoorde maatregelen niet ten nadele te laten zijn van een gezond concurrentiebeleid tussen de Europese havens?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?